Tjänster

Trädbeskärning – Gräsmattor – Stensättning – Trädgårdsanläggning – Trädvård – Trädgård – Markarbeten – Asfaltering – Anläggningsarbeten – Trädgårdsskötsel – Häckklippning – Trädfällning

 

Stensättningar
Vi utför trappor, plattor, marksten och murar . Mindre   stensättningar som i första hand limkantsten ,spiksten, råkantsten. Men vi   sätter även L-stöd.