Vi utför trappor, plattor, marksten och murar . Mindre stensättningar som i första hand limkantsten ,spiksten, råkantsten. Men vi sätter även L-stöd.